رد کردن لینک ها

حسابداری حقوق و دستمزد

حقوق دستمزد

حقوق و دستمزد

محاسبات دقیق احکام و معوقات حقوقی و تهیه دیسکت های بانک، بیمه و دارایی

وجود قوانین متعدد در حوزه حقوق و دستمزد در کنار تغییرات مداوم این قوانین و همچنین محاسبه پارامترهای متعدد در محاسبه حقوق افراد از قبیل بیمه، مالیات، اضافه کار، ماموریت، معوقات احکام، عیدی، سنوات و … بر اساس قوانین موجود نیاز به محاسبات گسترده و پیچیده ای دارد که انجام آن به صورت دستی اگر چه غیرممکن نبوده ولی بسیار وقت گیر خواهد بود.

نرم افزار حقوق و دستمزد آرمان ضمن فراهم نمودن بستر مناسب جهت ثبت و بایگانی اطلاعات پرسنل، امکان ثبت قوانین به صورت پارامتری را فراهم نموده و به کاربر امکان می دهد در کمترین زمان ممکن، محاسبات حقوق را انجام داده و کلیه گزارشات درون سازمانی از قبیل لیست حقوق، فیش حقوق و … و برون سازمانی از قبیل لیست و دیسکت بانک، لیست و دیسکت بیمه، لیست و دیسکت مالیات و … را استخراج نموده و اسناد مالی آن را به صورت خودکار تنظیم نماید.

در نرم‌افزار حقوق هم گام بودن با اخبار و قوانین و کار ایجاد تغییرات لازم در سریع ترین زمان ممکن بسیار مهم است. وضعیت کشور به گونه ای است که در طول سال ممکن است قوانین مربوط به حقوق و دستمزد یا مالیات های مختلف عوض شوند و این اغییرات باید بلافاصه در سیستم حقوق صورت بگیرند. ما نرم‌افزار را به گونه‌ طراحی کرده‌ایم که بتوان به سرعت این تغییرات را در آن پیاده و سیستم را به روزرسانی کرد.

نرم‌افزار حقوق و دستمزد آرمان سیستم پارس به گونه‌ای طراحی شده که حجم زیاد داده‌ها و محاسبات را در کمترین زمان ممکن پردازش کند. با توجه به این که دریافتی هر کارمند در کسب و کار تابع متغیرهای زیادی است، داشتن امکانات و اختیارات لازم برای تعریف این متغیرها اهمیت زیادی دارد؛ امکانی که ما آن را در نرم افزار حقوق آرمان سیستم پارس پیاده سازی کرده‌ایم.

امکانات

• تعریف عنوان مزایای حکمی و مزایای مستمر خارج از حکم با مشخص کردن نحوه پرداخت (روزانه، ماهیانه، براساس حضور و یا ثابت)؛ مشمولیت بیمه و مالیات؛ حضور فیلد در محاسبات حداقل حقوق، اضافه‌کار، نوبتکاری، شبکاری، عیدی، سنوات و مأموریت، بیمه عمر و پس‌انداز و کد حسابداری هرعنوان و درصد پرداخت فیلد در زمان بیماری
• تعریف جدول مالیات و نحوه محاسبه بیمه تأمین اجتماعی و بیمه‌های دیگر، بیمه عمر، اضافه‌کار، نوبتکاری، عیدی و بن
• محاسبه مالیات حقوق به صورت سالیانه و تعدیل مالیات پرداختی در هر ماه و تهیه دیسکت مالیات حقوق جهت ارائه به اداره دارایی
• تعریف مشخصات بانک‌های پرداخت کننده حقوق و امکان تهیه لیست و دیسکت بانک
• تعریف مشخصات شعب پرداخت بیمه و امکان تهیه لیست و دیسکت بیمه جهت هر شعبه
• تعریف واحدهای سازمانی و لیست‌های حقوقی
• تعریف انواع طلب‌ها و تعیین وضعیت کسر بیمه و مالیات از آن طلب
• امکان تعریف تعداد نامحدود بدهی با تعیین اولویت کسر
• ثبت مشخصات و عکس پرسنل
• امکان ارسال پیامک مبلغ فیش حقوق به پرسنل
• امکان ثبت پرداخت‌های خارج از لیست به حساب بانک یا بن کارت پرسنل و تهیه دیسکت بانک
• ثبت اطلاعات پرسنل با انواع استخدام به همراه اطلاعات مرخصی ها و کدهای مرکز هزینه
• ثبت اطلاعات مرخصیهای تشویقی، تحصیلی و … و استحقاقی، استعلاجی، ساعتی و بدون حقوق
• ثبت اطلاعات مأموریت‌های پرسنل با امکان صدور حکم مأموریت و پرداخت مأموریت جاری و معوقه
• ثبت تعداد نامحدود حکم برای هر پرسنل در هر ماه
• ثبت وضعیت پرداخت بیمه و مالیات پرسنل
• محاسبه و نگهداری اطلاعات بیمه عمر شامل سهم کارمند و کارفرما
• محاسبه و نگهداری اطلاعات پس‌انداز شامل سهم کارمند و کارفرما
• ثبت قسط وام مسکن و اعمال آن در محاسبه مبلغ مالیات
• تعریف مجوز اضافه‌کار، سقف اضافه کار، مبلغ اضافه‌کار ویژه، نوبت کاری، شب کاری و دریافت بن برای هر یک از پرسنل
• محاسبه و نگهداری اطلاعات بدهی مستمر شامل سهم کارمند و کارفرما
• ثبت اطلاعات ماه جاری شامل روزهای کارکرد، بیماری، غیبت، حضور، روزهای جمعه، ساعات اضافه‌کار، نوبت کاری و شب کاری، ساعات اضافه‌کار عصر جمعه، حق مأموریت و هزینه سفر برای هر یک از پرسنل
• ثبت اطلاعات ماه‌های پیش شامل روزهای کارکرد، بیماری، غیبت، حضور، ساعات اضافه‌کار، نوبت کاری، شب کاری و ساعات اضافه‌کار عصر جمعه برای هر یک از پرسنل
• ثبت انواع بدهی‌ها شامل اصل مبلغ بدهی، مبلغ پرداختی، مبلغ قسط، شماره وام و شماره مجوز آن و نگهداری سابقه اطلاعات پرداختی بدهی‌ها برای هر یک از پرسنل
• کسر اتوماتیک انواع بدهی‌ها از حقوق ماهیانه پرسنل تا زمانی که مانده بدهی صفرگردد (براساس اولویت کسر)
• امکان عدم کسر بدهی یک پرسنل برای یک یا چند ماه
• اجرا (محاسبه) حقوق و امکان بازگشت به اطلاعات پیش از اجرا
• محاسبه اتوماتیک معوقه حقوق برای احکام ثبت شده هر یک از پرسنل از زمانی که سابقه حقوق در سیستم موجود باشد
• محاسبه اتوماتیک معوقه اضافه‌کار، نوبت کاری و شب کاری و جمعه‌کاری مطابق احکام جدید
• محاسبه اتوماتیک معوقه کارکرد بر اساس حقوق ماه‌های پیش با تغییر کارکرد همان ماه‌ها
• محاسبه بیمه و مالیات متعلقه به معوقه پرداختی مطابق قوانین همان ماه
• محاسبه عیدی وسنوات و امکان پرداخت همراه با حقوق ماهیانه و یا به صورت مجزا
• ثبت طلب یا بدهی برای همه پرسنل یا پرسنل انتخاب شده
• تهیه پیش‌نویس سند حسابداری
• نگهداری سابقه حقوق پرسنل به صورت نامحدود
• امکان دریافت اطلاعات از ساعت کارت زنd از طریق فایل Text یا Excel

گزارش ها

• فیش حقوق
• لیست حقوق
• لیست بانک
• لیست سرجمع حقوق
• لیست و دیسکت مالیات
• لیست و دیسکت بیمه تأمین اجتماعی و بیمه عمر
• لیست و دیسکت هریک از بدهی ها
• لیست پس‌انداز
• لیست معوقات
• لیست عیدی و سنوات
• گزارش احکام
• سابقه پرداخت بدهی ها
• مرخصی های استفاده شده (پرسنل در مرخصی)، طلب و مانده مرخصی و ماموریت‌ها
• لیست‌های کنترلی شامل: کارکرد، اضافه‌کار، طلب‌ها و بدهی ها، احکام، کارکرد ماه‌های گذشته و مأموریت‌های ثبت شده ماه جاری

گزارش‌های مدیریتی

• خلاصه پرداختی
• شناسنامه حقوق پرسنل
• جدول مقایسه‌ای میانگین پرداختی
• سرجمع هزینه‌های حقوق
• فیش سالیانه حقوق
• گزارش پویا: امکان تعریف گزارش‌هایی که در سیستم موجود نیست توسط کاربر و بدون نیاز به طراح سیستم با امکان تفکیک، مرتب‌سازی بر‌اساس فیلدهای مورد نظر کاربر و اعمال شرایط لازم

راهنمای سیستم حقوق و دستمزد

برای دانلود نرم افزار روی دکمه زیر کلیک فرمایید
بازگشت به بالای صفحه