سامانه نظارت پس از فروش (سمنا)

سامانه نظارت پس از فروش (سمنا)

دریافت اطلاعات مصرف کننده نهایی تجهیزات پزشکی و نظارت بر نمایندگان توزیع کننده

سامانه تحت وب نظارت پس از فروش تجهیزات پزشکی، در جهت تکمیل چرخه شناسایی ردیابی نرم افزار تولید و عملیات طراحی شده است که با ایجاد ارتباط بین سه ضلع: تولید کننده، توزیع کننده و مراکز درمانی، ضمن نظارت تولید کننده بر موجودی و فروش نماینده خود، در راستای تحقق کامل ایزو ۱۳۴۸۵ در زمینه شناسایی ردیابی، اطلاعات مصرف کننده نهایی (End User) را در اختیار تولید کننده قرار می دهد.

از ویژگی های مهم این سامانه در راستای تحقق کامل الزامات ایزو ۱۳۴۸۵ در مبحث شناسایی ردیابی: ثبت، ردیابی و مشاهده به لحظه اطلاعات مصرف کننده نهایی (بیمار،پزشک، مرکز درمانی و …) از طریق Lot Number محصول است و همچنین دیگر ویژگی بنیادی آن برای تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، بررسی موجودی نمایندگان فروش در سراسر کشور، تنظیم برنامه تولید بر مبنای مصرف بازار است.

امکانات

• امکان تعریف کاربران در یکی از سطوح: "سازمان مرکزی (کارخانه)"،"نمایندگی فروش"،"ریسلر" و یا "مراکز درمانی (بیمارستان)"
• امکان ارتباط کاربران با سازمان مرکزی (کارخانه)، از طریق صندوق ارتباطی
• امکان برگزاری جشنواره های فروش برای نمایندگان
• امکان ارتباط با نرم افزار فروش آرمان سیستم پارس
• امکان مشاهده موجودی نمایندگان فروش توسط سازمان مرکزی (کارخانه)
• امکان اصلاع رسانی به صورت پیغام روی سامانه و همچنین ارسال پیامک به نمایندگان
• امکان مشاهده گزارش فروش توسط خود نماینده و سازمان مرکزی (کارخانه)
• امکان ثبت مشتریان هر نماینده و ثبت اطلاعات فاکتورهای فروش شامل اطلاعات محصول فروخته شده و مصرف کننده نهایی
• امکان بررسی و تایید فاکتور نماینده توسط مرکز درمانی

گزارش ها

• گزارش ردیابی بر اساس Lot Number
• گزارش موجودی هر نماینده توسط خودش و سازمان مرکزی (دستگاه)
• گزارش فروش هر نماینده توسط خودش و سازمان مرکزی (دستگاه)
• گزارش عملکرد از مراکز درمانی برای مرکز علوم پزشکی