فروش

فروش

مدیریت و برنامه ریزی فروش – ثبت خودکار اسناد حسابداری – گزارش فروش سه ماهه و تهیه لیست و دیسکت جهت ارسال به دارایی (TTMS)

یکی از ارکان اصلی فعالیت شرکت‌ها و موسسات، فروش کالا و خدمات است و اجرای سیاست‌های مناسب و شایسته فروش برای هر موسسه بسیار مهم و سرنوشت ساز خواهد بود. سیستم فروش آرمان ضمن فراهم آوردن محیط مناسب جهت ثبت اطلاعات، با ارائه گزارشات متنوع، امکان اعمال سیاست های متنوع فروش را میسر می سازد.

 

فروش قلب هر سیستم و کسب و کاری است. شبکه فروش هر شرکت مهمترین و در برخی از موارد تنها منبع درآمد کسب و کارها است و اخلال در این شبکه ضررهای جبران ناپذیری به شرکت می رساند. همچنین گزارشات سیستم فروش باید به طور مستقیم در بازه های سه ماهه به اداره دارایی ارسال بشود که میزان خطر اشتباه در گزارش ها را تا حد زیادی افزایش می‌دهد.

هماهنگی سیستم حسابداری فروش با دیگر سیستم های حسابداری اهمیت فراوانی دارد. با سیستم حسابداری مالی برای اخذ اطلاعات مشتریان ضمن این که سبب می شود تا میزان خطای انسانی به طور قابل توجهی کاهش پیدا کند، امکان ثبت مشخصات مشتریان برای دسکت سه ماهه فروش و صدور فاکتور و پیش فاکتور فراهم می کند. همچنین سیستم فروش باید به طور کامل با سیستم انبار هماهنگ باشد تا در ایجاد سفارش ناهماهنگی به وجود نیاید.

نرم‌افزار حسابداری فروش آرمان سیستم پارس علاوه بر امکانات معمولی که فرایند حسابرسی را آسان می کند، ویژگی ها گوناگونی برای مدیریت و برنامه ریزی فروش در اختیار کسب و کارها قرار می دهد. در زمان طراحی و توسعه این نرم افزار امکان ایجاد یک سیستم هوشمند برای افزایش فروش و سوددهی در نظر گرفته شده است.

 

امکانات

• ثبت مشخصات کالاها همراه با ثبت سه سطح قيمت، درصد تخفيف، درصد ماليات و عوارض و درصد بازاريابی برای هرکالا
• ثبت سوابق تغييرات قيمت کالاها
• ثبت مشخصات کامل مشتريان جهت تهيه گزارشات فروش سه ماهه دارايی
• اخذ اطلاعات مشتريان از سيستم حسابداری مالی
• ثبت مصوبات فروش يا قراردادهاي فروش جهت هر مشتري و صدور فاکتور بر اساس قرارداد مشتری
• امکان صدور فاکتور يا پيش‌فاکتور جديد بر اساس پيش‌فاکتورهاي موجود
• امکان ثبت برگشت فاکتور، متمم فاکتور يا تعديل فاکتور و صدور سند حسابداری
• امکان صدور فاکتور بر اساس حواله انبار
• امکان صدور حواله انبار در سيستم انبار آرمان بر اساس فاکتور سيستم فروش
• امکان ارسال پيامک به مشتری هنگام صدور فاکتور يا پيش‌فاکتور
• امکان تعريف عوامل افزاينده و کاهنده در فاکتور و پيش‌فاکتور توسط کاربر
• امکان اعمال تخفيف و محاسبه ماليات و عوارض در هر رديف فاکتور يا در انتهاي فاکتور
• امکان ثبت بازارياب و محاسبه خودکار درصد بازاريابی و درصد وصول مطالبات در هر فاکتور
• امکان انتخاب فاکتورهای فروش و صدور پيش نويس سند حسابداری به صورت خودکار

گزارش ها

• گزارش فروش سه ماهه و تهيه ليست و ديسکت جهت ارسال به دارايی
• گزارش صورتحساب مشتريان در فاصله‌های زمانی دلخواه
• گزارشات متنوع از فروش براساس محدوده دلخواه از فاکتورها، مشتريان، تاريخ ، کالاها و ....
• گزارش وضعيت فروش کالاها و محاسبه سود يا زيان فروش هر کالا
• گزارش وضعيت فروش بازارياب ها
• گزارش و نمودار آمار مقايسه ای فروش به نفکيک ماه، گروه کالا، مشتريان، بازارياب و ...

راهنمای سیستم حسابداری فروش

برای دانلود نرم افزار روی دکمه زیر کلیک فرمایید.