حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

محاسبات دقیق احکام و معوقات حقوقی و تهیه دیسکت های بانک، بیمه و دارایی

وجود قوانین متعدد در حوزه حقوق و دستمزد در کنار تغییرات مداوم این قوانین و همچنین محاسبه پارامترهای متعدد در محاسبه حقوق افراد از قبیل بیمه، مالیات، اضافه کار، ماموریت، معوقات احکام، عیدی، سنوات و … بر اساس قوانین موجود نیاز به محاسبات گسترده و پیچیده ای دارد که انجام آن به صورت دستی اگر چه غیرممکن نبوده ولی بسیار وقت گیر خواهد بود.

 

نرم افزار حقوق و دستمزد آرمان ضمن فراهم نمودن بستر مناسب جهت ثبت و بایگانی اطلاعات پرسنل، امکان ثبت قوانین به صورت پارامتری را فراهم نموده و به کاربر امکان می دهد در کمترین زمان ممکن، محاسبات حقوق را انجام داده و کلیه گزارشات درون سازمانی از قبیل لیست حقوق، فیش حقوق و … و برون سازمانی از قبیل لیست و دیسکت بانک، لیست و دیسکت بیمه، لیست و دیسکت مالیات و … را استخراج نموده و اسناد مالی آن را به صورت خودکار تنظیم نماید.

در نرم‌افزار حقوق هم گام بودن با اخبار و قوانین و کار ایجاد تغییرات لازم در سریع ترین زمان ممکن بسیار مهم است. وضعیت کشور به گونه ای است که در طول سال ممکن است قوانین مربوط به حقوق و دستمزد یا مالیات های مختلف عوض شوند و این اغییرات باید بلافاصه در سیستم حقوق صورت بگیرند. ما نرم‌افزار را به گونه‌ طراحی کرده‌ایم که بتوان به سرعت این تغییرات را در آن پیاده و سیستم را به روزرسانی کرد.

نرم‌افزار حقوق و دستمزد آرمان سیستم پارس به گونه‌ای طراحی شده که حجم زیاد داده‌ها و محاسبات را در کمترین زمان ممکن پردازش کند. با توجه به این که دریافتی هر کارمند در کسب و کار تابع متغیرهای زیادی است، داشتن امکانات و اختیارات لازم برای تعریف این متغیرها اهمیت زیادی دارد؛ امکانی که ما آن را در نرم افزار حقوق آرمان سیستم پارس پیاده سازی کرده‌ایم.

 

امکانات

• تعريف عنوان مزايای حکمی و مزايای مستمر خارج از حکم با مشخص کردن نحوه پرداخت (روزانه، ماهيانه، براساس حضور و يا ثابت)؛ مشموليت بيمه و ماليات؛ حضور فيلد در محاسبات حداقل حقوق، اضافه‌کار، نوبتکاری، شبکاری، عيدی، سنوات و مأموريت، بيمه عمر و پس‌انداز و کد حسابداری هرعنوان و درصد پرداخت فيلد در زمان بيماری
• تعريف جدول ماليات و نحوه محاسبه بيمه تأمين اجتماعی و بيمه‌های ديگر، بيمه عمر، اضافه‌کار، نوبتکاری، عيدی و بن
• محاسبه ماليات حقوق به صورت ساليانه و تعديل ماليات پرداختی در هر ماه و تهيه ديسکت ماليات حقوق جهت ارائه به اداره دارايی
• تعريف مشخصات بانک‌های پرداخت کننده حقوق و امکان تهيه ليست و ديسکت بانک
• تعريف مشخصات شعب پرداخت بيمه و امکان تهيه ليست و ديسکت بيمه جهت هر شعبه
• تعريف واحدهای سازماني و ليست‌های حقوقی
• تعريف انواع طلب‌ها و تعيين وضعيت كسر بيمه و ماليات از آن طلب
• امكان تعريف تعداد نامحدود بدهی با تعيين اولويت کسر
• ثبت مشخصات و عکس پرسنل
• امکان ارسال پيامک مبلغ فيش حقوق به پرسنل
• امکان ثبت پرداخت‌های خارج از ليست به حساب بانک يا بن کارت پرسنل و تهيه ديسکت بانک
• ثبت اطلاعات پرسنل با انواع استخدام به همراه اطلاعات مرخصی ها و کدهای مرکز هزينه
• ثبت اطلاعات مرخصیهاي تشويقی، تحصيلی و ... و استحقاقی، استعلاجی، ساعتی و بدون حقوق
• ثبت اطلاعات مأموريت‌های پرسنل با امکان صدور حکم مأموريت و پرداخت مأموريت جاری و معوقه
• ثبت تعداد نامحدود حکم براي هر پرسنل در هر ماه
• ثبت وضعيت پرداخت بيمه و ماليات پرسنل
• محاسبه و نگهداری اطلاعات بيمه عمر شامل سهم کارمند و کارفرما
• محاسبه و نگهداری اطلاعات پس‌انداز شامل سهم کارمند و کارفرما
• ثبت قسط وام مسکن و اعمال آن در محاسبه مبلغ ماليات
• تعريف مجوز اضافه‌کار، سقف اضافه کار، مبلغ اضافه‌کار ويژه، نوبت کاری، شب کاری و دريافت بن برای هر يک از پرسنل
• محاسبه و نگهداری اطلاعات بدهی مستمر شامل سهم کارمند و کارفرما
• ثبت اطلاعات ماه جاری شامل روزهای کارکرد، بيماری، غيبت، حضور، روزهای جمعه، ساعات اضافه‌کار، نوبت کاری و شب کاری، ساعات اضافه‌کار عصر جمعه، حق مأموريت و هزينه سفر براي هر يک از پرسنل
• ثبت اطلاعات ماه‌های پيش شامل روزهای کارکرد، بيماری، غيبت، حضور، ساعات اضافه‌کار، نوبت کاری، شب کاری و ساعات اضافه‌کار عصر جمعه براي هر يک از پرسنل
• ثبت انواع بدهی‌ها شامل اصل مبلغ بدهی، مبلغ پرداختی، مبلغ قسط، شماره وام و شماره مجوز آن و نگهداری سابقه اطلاعات پرداختی بدهی‌ها برای هر يک از پرسنل
• كسر اتوماتيک انواع بدهی‌ها از حقوق ماهيانه پرسنل تا زماني كه مانده بدهی صفرگردد (براساس اولويت کسر)
• امکان عدم کسر بدهی يک پرسنل برای يک يا چند ماه
• اجرا (محاسبه) حقوق و امکان بازگشت به اطلاعات پيش از اجرا
• محاسبه اتوماتيک معوقه حقوق براي احکام ثبت شده هر يک از پرسنل از زمانی که سابقه حقوق در سيستم موجود باشد
• محاسبه اتوماتيک معوقه اضافه‌کار، نوبت کاری و شب کاری و جمعه‌كاری مطابق احکام جديد
• محاسبه اتوماتيک معوقه کارکرد بر اساس حقوق ماه‌های پيش با تغيير کارکرد همان ماه‌ها
• محاسبه بيمه و ماليات متعلقه به معوقه پرداختي مطابق قوانين همان ماه
• محاسبه عيدی وسنوات و امکان پرداخت همراه با حقوق ماهيانه و يا به صورت مجزا
• ثبت طلب يا بدهی براي همه پرسنل يا پرسنل انتخاب شده
• تهيه پيش‌نويس سند حسابداری
• نگهداری سابقه حقوق پرسنل به صورت نامحدود
• امکان دريافت اطلاعات از ساعت کارت زنd از طريق فايل Text يا Excel

گزارش ها

• فيش حقوق
• ليست حقوق
• ليست بانک
• ليست سرجمع حقوق
• ليست و ديسکت ماليات
• ليست و ديسکت بيمه تأمين اجتماعي و بيمه عمر
• ليست و ديسکت هريک از بدهی ها
• ليست پس‌انداز
• ليست معوقات
• ليست عيدی و سنوات
• گزارش احکام
• سابقه پرداخت بدهی ها
• مرخصی های استفاده شده (پرسنل در مرخصی)، طلب و مانده مرخصی و ماموريت‌ها
• ليست‌های کنترلی شامل: کارکرد، اضافه‌کار، طلب‌ها و بدهی ها، احکام، كارکرد ماه‌های گذشته و مأموريت‌هاي ثبت شده ماه جاری

گزارش‌های مديريتی

• خلاصه پرداختی
• شناسنامه حقوق پرسنل
• جدول مقايسه‌ای ميانگين پرداختی
• سرجمع هزينه‌های حقوق
• فيش ساليانه حقوق
• گزارش پويا: امکان تعريف گزارش‌هايی که در سيستم موجود نيست توسط کاربر و بدون نياز به طراح سيستم با امکان تفکيک، مرتب‌سازي بر‌اساس فيلدهای مورد نظر کاربر و اعمال شرايط لازم

راهنمای سیستم حقوق و دستمزد

برای دانلود نرم افزار روی دکمه زیر کلیک فرمایید.