تولید و عملیات

تولید و عملیات

برنامه ریزی و کنترل عملیات تولید

از الزامات تولید محصولات گوناگون کنترل عملیات تولید است. در شرکت های تولیدکننده به خصوص تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی و پزشکی، با توجه وسعت کار، تعدد پرسنل و شیفت های چرخشی پیگیری و کنترل تولید یک چالش به شمار می رود. در صورتی خرابی یک قطعه یا کل محصول بدون وجود یک سیستم جامع و یکپارچه که کلیه مراحل تولید را با جزییات ثبت و مستند کرده باشد، باید طی یک فرایند طولانی مرحله ای که در آن خرابی ایجاد شده را پیدا و اشکالات به وجود آمده را تصحیح کرد.

 

نرم افزار تولید و عملیات آرمان سیستم پارس با نظارت کامل بر خط تولید، فرایند عیب یابی و پیگیری خطاها را آسان کرده و هزینه های تولید را به طرز قابل توجهی کاهش می دهد. سیستم تولید و عملیات آرمان سیستم پارس با رعایت آخرین استانداردهای موجود در صنایع (از جمله استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ ویژه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی) و پس از سال ها تحقیق و توسعه و مشاوره با متخصصان طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم از آخرین تکنولوژی های روز بهره برده و قابلیت شخصی سازی برای صنایع مختلف را دارد. به این ترتیب می توانید با توجه به زمینه کاری خود از حداکثر قدرت این نرم افزار استفاده کنید.

با توجه به اهمیت تولید و افزایش بهره وری در کشور ما، وظیفه خود دانستیم تا با استفاده از نیروهای متخصص خود گامی در جهت بهبود شرایط تولید برداریم. نرم افزار تولید و عملیات آرمان سیستم پارس حاصل سال های تحقیق و توسعه است که در فرایند تولید آن از کمک متخصصان رشته های مختلف استفاده شده است. از این رو می توانیم با اطمینان بگوییم که این نرم افزار می تواند تمام نیازهای صنایع مختلف را رفع کند.

اهیمت صنایع تولیدی ما را بر آن داشت تا با استفاده از تخصص و تجربه های خود گامی هر چند کوچک در راستای بهبود و افزایش بهره وری این صنایع برداریم. در تمام مراحل تولید این نرم افزار ماند سایر محصولاتمان، ارزش های اساسی شرکت یعنی اطمینان، تعهد و کارایی را مد نظر داشته و محصولی ارائه کردیم که راهکاری جامع برای صنایع تولیدی به شمار می رود.

 

 

امکانات

این سیستم به شما این امکان را می دهد که :

• بتوانید با استفاده از LOT Number گزارش کامل شناسایی ردیابی محصول، شامل مواد اولیه وارد شده به خط تولید، چرخه ساخت، کنترل کیفیت، فروش، توزیع و در نهایت اطلاعات بیمار استفاده کننده را استخراج کنید
• گزارش همه فعالیت مهم تولید مانند: برنامه روزانه تولید، آمار مصرف مواد اولیه، عملکرد پرسنل خط تولید، عملکرد پرسنل QC، موجودی در لحظه انبار نیمه ساخت و خط تولید، آمار اقلام اصلاحی و ضایعاتی را به سادگی مشاهده و مدیریت کنید
• هزینه های سربار تولید را کاهش داده و راندمان تولید را افزایش دهید
• از جعل، تقلب و سوء استفاده از برند شما توسط برخي توزيع کنندگان سودجو جلوگیری کنید

اطلاعات مختصری از زیر سیستم ها:

مهندسي ساخت

• معرفي مراحل توليد قطعات و محصولات به تفکيک گروه مرحله؛ ماشين آلات، کارگاه ها و جانمايی دستگاه در کارگاه؛ تامين کنندگان و استاندارهای موارد و ...
• تعريف زمانسجي مراحل با توجه به ماشين آلات مختلف براي يک مرحله و تعيين ضريب کارگر دقيقه به ازاي هر مرحله
• معرفي مواد اوليه، قطعات و محصولات با امکان درج عکس و بينهايت مشخصه (Property) براي هر کدام
• امکان معرفي الگوي مشخصه (Property Pattern) جهت تسريع در ورود اطلاعات
• معرفي BOM محصول با نمايش به هر دو صورت چارت و درختی
• معرفي OPC با امکان مشخص نمودن دستور توليد، دستور کنترل، شماره نقشه و قيد بند ابزار براي هر مرحله

برنامه ريزی توليد

• قابليت ارتباط (لینک) به سيستم انبار آرمان سيستم پارس را داشته و با تعيين ليد تايم توليد، نحوه تامين، نقطه سفارش، حد سفارش، نقطه حداقل و حداکثر برای مواد اوليه، قطعه و محصول به عنوان پارامترهای کالا، راهنماي واحد برنامه ريزی براي برنامه ريزی خريد و توليد می باشد
• امکان تعيين حداقل توليد برای هر محله جهت کاهش هزينه هاي سربار ماشين آلات
• امکان تعيين افق و برنامه برای توليد ذخيره اي (MTS)، تعيين ليست سفارش براي توليد طبق سفارش(MTO) و يا ترکيب هر دو
• امکان تعيين برنامه روزانه مطابق برنامه توليد به تفکيک کارگاه و ماشين آلات
• امکان تعريف برنامه به صورت پيش بينی جهت تحقيق در توليد با قابليت پردازش محصول تا مواد و مرحله تا محصول کنترل توليد
• ساخت LOT Number با طول دلخواه (مطابق روش اجرايي شناسايی رديابی کارخانه)
• تخصيص برنامه مشخص شده در واحد برنامه ريزی به اپراتور با قابليت ثبت عمليات خارج از برنامه براي اپراتور (مانند قطع برق) جهت تعيين بهره وری اپراتورهای خط توليد
• امکان چاپ بارکد شناسایی با محتواي دلخواه روی ليبل با استفاده از دستگاه ليبل پرينتر جهت الصاق روي محموله
• امکان استفاده از بارکدخوان خطی و QR در تمام مراحل توليد، کنترل کيفيت، مارک و بسته بندي جهت جلوگيری از اشتباهات انسانی
• قابليت گزارش گيری در لحظه از اقلام موجود در خط توليد به تفکيک قطعه، مرحله و اپراتور؛ اقلام موجود در انبار اصلاحي و ضايعات به تفکيک قطعه و مرحله
• قابليت گزارش گيری از عملکرد هر يک از اپراتورهای خط توليد، دردوره زمانی قابل انتخاب، شامل کل اقلام کار شده، مواردی که به صورت اصلاحی درآمده است، مواردی که ضايعات گرديده است، اقلامي که به اپراتور تحويل شده اما برگردانده نشده است و ...
• امکان بررسي عملکرد پرسنل QC
• با گزارش شناسايي رديابي، تنها با ورود LOT Number محصول، رديابي کامل آن محصول اعم از اينکه: مواداوليه از کدام تامين کننده تهيه شده است، کدام اپراتور در هر مرحله روي محصول کارکرده است و چه فردي در QC مرحله را کنترل نموده، چه ميزان اصلاحی، ضايعاتی و تاييد، شده است؛ توسط کدام اپراتورها مارک و سپس بسته بندی شده است و چه زمانی به انبار محصول منتقل و با چه شماره فاکتوری فروش رفته است و در نهايت با کمک پورتال تحت وب کنترل شبکه توزيع تجهیزات پزشکی (محصول تکميلی آرمان سيستم پارس) مشخص می گردد در بدن کدام بيمار استفاده شده است
• قابليت ارتباط (لینک) با پورتال تحت وب کنترل شبکه توزيع (محصول آرمان سیستم پارس)
• امکان ثبت کد 12 رقمی (شماره پروانه تولید) محصول
• قابليت ارتباط با سيستم هاي انبار و فروش آرمان سيستم پارس جهت صدور فاکتور فروش مورد تاييد اداره کل تجهيزات پزشکی کشور

گزارش ها

• گزارش شناسایی ردیابی با استفاده از شماره دسته (LOT Number)
• گزارش موجودی حین ساخت
• گزارش موجودی انبار اصلاحی
• گزارش موجودی انبار ضایعاتی
• گزارش کنترل کیفیت
• گزارش مارک و بسته بندی
• گزارش کارکرد پرسنل