صندوق قرض الحسنه

صندوق قرض الحسنه

سیستم بانکداری الکترونیک جهت صندوق های قرض الحسنه

اولین گام آرمان سیستم پارس توسعه سیستم بانکداری برای موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه بوده است. با توجه به پیشرفت اقتصادی کشور در اوایل دهه هشتاد شمسی ما تصمیم گرفتیم تا با طراحی و توسعه یک سیستم جامع مالی مبتنی بر بانکداری نوین، نیازها و درخواست های صندوق های قرض الحسنه را با هزینه ای معقول برطرف کنیم. هدف ما ارائه خدمات حرفه ای بانکی با هزینه ای پایین تر و به صرفه تر بوده است.

 

 

سیستم بانکداری الکترونیک آرمان سیستم پارس با بهره گیری از امکانات فراوان و پیشرفته برای مدیریت آسان صندوق های قرض الحسنه و افزایش رفاه و آسایش مشتریان این صندوق ها طراحی شده است. همچنین ما تلاش کرده ایم تا با مکانیزه کردن بیشتر عملیات ها نیاز به نیروی انسانی را تا حد ممکن کاهش داده و احتمال بروز خطا و اشتباه را به حداقل برسانیم.

نرم افزارهای بانکداری الکترونیک تحوالی در عرصه ارائه خدمات بانکی ایجاد کرده است. مزایای این نرم افزارها از جمله کاهش نیاز به نیروی انسانی، ارائه خدمات به صورت غیر حضوری و افزایش میزان رضایت مشتریان و کاهش مراجعات به شعب بانک ها باعث شد تا از این نرم افزارها استقبال خوبی صورت بگیرد. از این رو ما تصمیم گرفتیم تا با رعایت استانداردهای بانکداری نوین و استفاده از تکنولوژی ها روز، یکی سیستم بانکداری الکترونیک سرآمد تهیه کنیم.

ما در تمام مراحل طراحی و توسعه نرم افزار بانکداری الکترونیک آرمان سیستم پارس امنیت اطلاعات صندوق ها و مشتریان در نظر گرفته ایم. استفاده از پروتکل ها امنیتی چندلایه بالاترین سطح امنیت را برای مشتریان ما به ارمغان می آورد.

 

امکانات

اين سيستم کليه‌ی عمليات بانکی اعم از صندوق کل، باجه، وام، اسناد و ... نيز کليه‌ی عمليات حسابداری صندوق قرض الحسنه را شامل مي‌گردد. کليه‌ی عمليات صندوق در چند فهرست سيستم تقسيم گرديده که خلاصه‌ی هر يک از فهرست‌ها به تفکيک ذکر می‌گردد:
اطلاعات پايه:
• امكان افتتاح حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه، پس‌انداز جاری، انواع سپرده اعم از حقيقی،حقوقی، مشترک، اتباع خارجی و ...
• امكان عكسبرداری از مشتری و اسكن امضاء با وب كم
• امکان پرداخت انواع وام و عقود اسلامی با محاسبه مبلغ کارمزد با فرمول جديد يا قديم بانكی، مبلغ بيمه، مبلغ قسط، مبلغ مسدودی، مدت مسدودی و ... بر اساس پارامترهای تعيين شده توسط مدير سيستم، ثبت مشخصات ضامنين و اسناد ضمانت وام
• امکان تعريف شماره سريال برگه دفترچه‌های پس‌انداز و سپرده و نيز شماره سريال دسته چک‌های تحويلی به مشتريان و نيز هزينه‌ی دسته چک‌های تحويلی
• امکان تعريف سريال دسته چک‌های دريافتی از بانک‌ها براي حساب‌های جاری موسسه، تنظيم و چاپ چك
عمليات روزانه: • دريافت و پرداخت کليه حساب‌ها با دفترچه و چک يا با سند داخلي
• دريافت و پرداخت‌های متفرقه موسسه
• دريافت اقساط وام‌های پرداختی با امکان تفکيک مبلغ قسط و مبلغ کارمزد و صدور سند حسابداری
• دريافت انواع چک مشتری جهت وصول و واريز به حساب
• دريافت چک‌های اقساط وام
• امکان ثبت گردش چک‌های دريافتی اعم از وصول، نزد بانک، برگشت، مسترد و حقوقی
• امکان برگشت چک مشتری و صدور گواهی عدم پرداخت
• امکان محاسبه ميانگين حساب مشتريان جهت پرداخت وام و محاسبه کليه پارامترهای پرداخت وام شامل: مبلغ سپرده، مدت سپرده‌گذاری، نسبت وام به سپرده، تعهد بعد از آخرين قسط، مبلغ هر قسط، کارمزد و مبلغ مسدودی
• امكان محاسبه و پرداخت سود حساب‌های كوتاه مدت و بلند مدت
• امكان ثبت اطلاعات سهامداران و محاسبه و پرداخت سود سهام
• امكان تسويه پيش از موعد وام
• امكان بستن حساب های قبل از سر رسيد سپرده های بلند مدت
• امکان تعريف حساب پشتيبان و برداشت چک يا اقساط وام از حساب پشتيان
• امکان کسر خودکار اقساط معوق از حساب های پشتيبان در صورت تاييد مشتری
• امکان ثبت و مديريت افراد ممنوع المعامله يا بدحساب
حسابداری: • امکان تعريف سرفصل حساب‌ها در سه سطح کل، معين و تفصيلی
• امکان ورود اطلاعات اسناد حسابداري
• ورود اطلاعات صورت‌حساب بانک‌ها يا انتقال از طريق ديسكت دريافتی از بانک جهت تهيه‌ی گزارش مغايرت بانكی
جستجو: • امكان جستجو بر اساس اطلاعات موجود در اسناد و رديف‌های سند، مشخصات حساب‌ها، مشخصات چک‌ها و صورت‌حساب بانک
• امكان مشاهده ريز و جمع گردش سطوح حساب‌ها به صورت هرمی
• امکان نمايش تراز و موجودی حساب بانک‌ها
• امكان نمايش و چاپ منابع و مصارف
مديريت: • بستن حساب‌ها و ايجاد سال مالی جديد
• امكان كار با سال‌های مالی مختلف
• مسدود نمودن حساب ها به صورت کلی يا مبلغی تا تاريخ خاص
• مسدود نمون چک مشتری
• امتياز بندی و قرعه‌کشی در محدوده‌ی تاريخ، موجودی و حساب با در نظر گرفتن حساب‌های داراي وام و برندگان قبلی
حقوق و دستمزد: • امکان ورود اطلاعات فردی و مرخصی
• امکان ورود اطلاعات حقوقی با حداکثر سه نوع مزايا و کسور
• محاسبه و اجرای حقوق
• ايجاد سند حسابداری حقوق
• امکان چاپ فيش حقوق، ليست حقوق، ليست ماليات، ليست و ديسکت بيمه
• امکان پرداخت مساعده حقوق و ايجاد سند حسابداری

گزارش ها

• صورت‌حساب انواع حساب‌های مشتری در محدوده‌ی تاريخی مورد نظر
• گزارش وام‌های پرداختی با توجه به تاريخ پرداخت وام، تاريخ تسويه، تاريخ پايان، بيمه شده، تعداد اقساط عقب افتاده به تفکيک تسويه شده، داراي مانده، موافقت نشده و همه
• گزارش وضعيت حساب‌ها به تفکيک: فعال، بسته شده، مسدود و مسدود مبلغی
• گزارش ميانگين حساب‌ها در محدوده تاريخ و به نسبت وام به سپرده، نرخ کارمزد، نسبت اقساط به سپرده‌گذاری به صورت ريز يا خلاصه
• گزارش از چک‌های مشتريان در محدوده‌ي تاريخ سررسيد و نيز با توجه به اطلاعات چک دريافتی
• گزارش عملکرد باجه در محدوده‌ی تاريخ و به صورت ريز يا خلاصه
• گزارش سوابق مشتری شامل حساب ها، ضمانت ها و وام ها
• گزارش سررسيد اقساط تا تاريخ خاص و با توجه به تعداد اقساط عقب افتاده
• گزارش چک‌های برگشتی مشتريان در محدوده‌ی تاريخ
• امکان چاپ نتايج قرعه‌کشی در محدوده‌ی تاريخ و شماره حساب و نيز با توجه به انواع جوايز
• گزارش فهرست اسناد در محدوده‌ی شماره اسناد و تاريخ
• گزارش دفتر روزنامه به صورت ريز يا کلی و در محدوده‌ی اسناد و تاريخ
• گزارش هر يک از سطوح دفتر در محدوده حساب، اسناد و تاريخ قابل تهيه از چند سال مالی
• گزارش تراز آزمايشی هر يک از سطوح دفتر در محدوده‌ی اسناد و تاريخ مورد نظر به صورت دو ستونی, چهار ستونی و هشت ستونی در محدوده‌ی حساب و به ترتيب شماره يا نام حساب با در نظر گرفتن محدوده‌ی گردش يا مانده‌ی بدهکار يا بستانکار
• گزارش سرفصل حساب‌ها به تفکيک هر يك از دفاتر در محدوده‌ي حساب به ترتيب شماره، نام يا گروه حساب
• استخراج مغايرت بانكی و تهيه‌ي گزارش آن
• گزارش ترازنامه و صورت سود و زيان در پايان دوره‌ی مالی
• گزارش سند تجميعی

راهنمای سیستم بانکداری الکترونيک جهت صندوق های قرض الحسنه و صندوق های خانوادگی

برای دانلود نرم افزار روی دکمه زیر کلیک فرمایید.