حسابداری مالی

حسابداری مالی

قلب و مرجع دسترسی سریع به اطلاعات مالی جهت تصمیم سازی و برنامه ریزی پویا

شرکت‌ها و دولت‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می توان به دست آورد. از سوی دیگر سرمایه گذاری صحیح یکی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه‌گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خود را به سویی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد؛

 

یعنی به دنبال برآورد ریسک سرمایه‌گذاری ها خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکت‌ها، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابدای است.

نرم‌افزار حسابداری مالی آرمان سیستم پارس با تکیه بر تکنولوژی‌های روز طراحی شده امکانات فراوانی را برای مدیریت صحیح و ساده کسب و کار در اختیار مشتریان می‌گذارد. تمرکز ما علاوه بر امکانات فراوان طراحی بر داشتن یک رابط کاربری ساده نیز بوده است. به همین دلیل با وجود گزینه‌های زیادی که نرم‌افزار در اختیار شما می‌گذارد هیچ گاه احساس سردرگمی نخواهید کرد. یکی از مهمترین و پرکاربردترین قسمت‌های یک نرم‌افزار حسابداری قسمت گزارش‌گیری است. به همین دلیل ما امکان دریافت انواع گزارش‌ها در قالب‌های مختلف را ایجاد کرده‌ایم تا تمام اطلاعات مورد نیاز خود را به سهولت دریافت کنید.

اگر داده‌های مالی جمع‌آوری شده از نرم‌افزارهای حسابداری قابل ارائه نباشند ارزش چندانی ندارند. به همین دلیل ما در طراحی و پیاده‌سازی قسمت گزارش گیری دو هدف را در ذهن داشتیم؛ اول تنوع گزارش‌ها برای تهیه طیف گسترده‌ای از اطلاعات مالی و دوم تهیه و ارائه آسان گزارش‌ها. این نرم‌افزار به طور کامل با اکسل سازگار است و می‌توانید تمام سندها یا پیش نویس‌ها را در اکسل دریافت و یا ارسال کنید.

اطلاعات مالی شرکت‌ها بسیار حساس هستند و هرگونه تغییر ناخواسته در این اطلاعات می‌تواند یک کسب و کار را ورشکست کند. ما هم گام با تکنولوژی های روز نرم‌افزارهای خود را به‌روزرسانی می کنیم تا از امنیت اطلاعات شما اطمینان حاصل کنیم.

 

 

امکانات

• امكان ارسال و دریافت اسناد حسابداری به Execl و بالعكس
• امكان نمایش گردش هر يك از سطوح حساب در سند
• ایجاد اسناد پيش‌نويس و ثبت اسناد به صورت موقت يا دائمی و تخصیص دو شماره سریال و عطف پیش نویس امکان دریافت پیش نويس سند از ديگر سیستم‌های مرتبط
• امکان دریافت پیش نویس سند از فايل Excel
• امكان تعریف و استفاده از شرح‌های مشترک در اسناد
• امكان جستجو و جایگزینی در شرح رديف‌های سند
• تغيير شماره حساب در مجموعه‌اي از اسناد
• امکان تعریف ساختار درختی حساب‌ها
• امکان حذف، کپی و انتقال تعدادی از رديف‌های يک سند يا پيش نويس به صورت انتخابی در سند يا پيش نويس ديگر
• كنترل خودكار ترتيب و تاريخ اسناد
• امكان ثبت دايمی اسناد
• امكان جستجو بر اساس اطلاعات موجود در اسناد، رديف‌های سند و مشخصات حساب‌ها
• امكان مشاهده ريز و جمع گردش سطوح حساب‌ها به صورت هرمی(از کل به سطوح پايينتر) و معکوس آن(از سطوح پايينتر به سطح کل)
• امکان معرفی، اصلاح و حذف دوره ‏های مالی و تعيين محدوده زمانی دلخواه
• امکان تغييرات در سند: درج و حذف سند بين اسناد و شماره گذاری مجدد اسناد
• امکان تعريف، اصلاح و حذف حساب‌ها در سطوح گروه، کل، معين و سه سطح تفصيلی شناور
• تعيين طول و نام سطوح حساب‌ها (کل، معين، تفصيلی و تفصيلي شناور)، براي هر سطح بين 1 تا 19 رقم
• مشاهده خلاصه اسناد حسابداری
• مشاهده دفتر روزنامه و دفاتر حساب‌های کل، معين، تفصيلی و تفصيلی شناور
• ارائه تراز آزمايشی دو، چهار، شش و هشت ستوني در هر محدوده زمانی، و براي کليه حساب‌ها (در کليه سطوح) و همچنين معين‌هاي يک حساب کل يا تفصيلی های يک حساب معين
• امکان مشاهده و چاپ سرفصل‌هاي کل، معين و تفصيلی
• بستن حساب‌های موقت و صدور سند اختتاميه به صورت خودکار در پايان هر دوره مالی
• نمايش دفاتر مالی مطابق با آرتيکل‌هاي اسناد ثبت شده و گروه‌بندی شده روي سرفصل‌های مالی مربوط
• ارائه ترازنامه و صورت سود و زيان مطابق با استانداردهای حسابداری
• جستجو و فيلترينگ روی دفاتر حسابداري يا روی مجموعه اسناد بر اساس شماره، تاريخ، وضعيت ثبت، شرح يا کاربرتنظيم کننده سند
• مشاهده اطلاعات ضمائم هر سند بر اساس اطلاعات ارسالی از ساير سيستم ها
• انتخاب حساب مربوط به هر آرتيکل بر اساس قسمتي از نام حساب يا شماره آن و گزينش از فهرست حساب‌ها
• امکان تهيه پشتيبان از اطلاعات و بازيابی، بازسازی يا فشرده‌سازی اطلاعات
• نمايش جمع مبالغ بدهکار و بستانکار و ميزان اختلاف آن براي هر سند
• امکان تعريف گروه‌هاي کاربری و کاربران با سطوح مختلف کاري تحت نظر مدير سيستم
• نمايش و چاپ سند ماهانه با توجه به اسناد ثبت شده در هر ماه
• امکان چاپ سريع اطلاعات در هر قسمت از سيستم
• امکان تغيير و ذخيره سازی اندازه و موقعيت فرم‌های مختلف
• امکان انتقال سرفصل‌های حسابداری و اسناد مالی از يک شرکت به شرکت ديگر
• امکان تبديل هر گزارش دلخواه به فايل با فرمت‌های مختلف و ارسال آن با Email
• امکان تهيه گزارش تجميعی يا تفصيلی از عملکرد حساب‌ها، تفصيلي‌های شناور در ارتباط با يکديگر.
• گردش ويژه حساب (دفتر تفکيکي معين‌هاي يک کل يا تفصيلي‌هاي يک معين)
• امکان مرتبط کردن فايل تصوير به عنوان پيوست به هر رديف سند حسابداری
• ثبت تنظيم کننده و تاييد اسناد جهت رعايت سلسه مراتب سازمانی مربوط به تنظيم و تاييد اسناد حسابداری.
• امکان تعريف و ذخيره‌سازي گزارش‌هاي نموداری از مقايسه گردش يا مانده حساب‌ها

گزارش ها

• گزارش فهرست اسناد و پيش نويس اسناد بر اساس ثبت دايمی يا موقت در محدوده شماره اسناد و تاريخ
• گزارش دفتر روزنامه بر اساس اسناد ثبت دائمی يا موقت در محدوده اسناد و تاريخ و تعيين تعداد خطوط گزارش جهت دفتر نويسی
• گزارش هر يک از سطوح دفتر در محدوده حساب و اسناد و تاريخ و بر اساس اسناد ثبت دايمی يا موقت، به ريز يا جمع سند يا جمع روزانه قابل تهيه از چند سال مالی و تعيين تعداد خطوط گزارش جهت دفتر نويسی.
• گزارش ويژه دفاتر در محدوده اسناد و تاريخ و بر اساس اسناد ثبت دائمی يا موقت (حسابداري نيمه صنعتی)
• گزارش تراز آزمايشی هر يک از سطوح دفتر در محدوده اسناد و تاريخ مورد نظر به صورت دو ستونی, چهار ستونی و هشت ستونی در محدوده حساب و بر اساس اسناد ثبت دائمی يا موقت و به ترتيب شماره يا نام حساب يا مانده حساب و به تفکيکي سطوح بالاتر
• گزارش تراز ويژه آزمايشی دفاتر در محدوده اسناد و تاريخ و بر اساس اسناد ثبت دائمی يا موقت (حسابداری نيمه صنعتی) به تفکيک هر سطح حساب
• گزارش گردش 12 ماهه هر يك از سطوح دفتر در محدوده حساب و بر اساس اسناد ثبت دايمی يا موقت به صورت سطری يا ستونی
• گزارش خلاصه دفتر کل بر اساس ثبت دائمی يا موقت در محدوده شماره اسناد و تاريخ
• گزارش عناوين كليه حساب‌ها يا هر يك از دفاتر در محدوده حساب
• گزارش ترازنامه و صورت سود و زيان در پايان دوره مالی
• گزارش ساز پويا: امکان تعريف و ذخيره گزارش‌هايی که در سيستم موجود نيست توسط کاربر و بدون نياز به طراح سيستم با امکان تفکيک، مرتب‌سازي بر‌اساس فيلدهای مورد نظر کاربر و اعمال شرايط لازم.

راهنمای سیستم حسابداری مالی

برای دانلود نرم افزار روی دکمه زیر کلیک فرمایید.