رد کردن لینک ها

راهکار ویژه هلدینگ

راهکار ویژه هلدینگ


قابلیت اجرای سیستم به صورت آنلاین
قابلیت اجرای سیستم به صورت آنلاین

قابلیت اجرای سیستم به صورت آنلاین

قابلیت استخراج برای یک یا چند شعبه
قابلیت استخراج گزارش های کل شعب

قابلیت استخراج برای یک یا چند شعبه

قابلیت استخراج گزارش های کل شعب
قابلیت استخراج گزارش های کل شعب

قابلیت استخراج گزارش های کل شعب

قابلیت استخراج گزارش های کل شعب

مدیریت یکپارچه کلیه شعب

اکسل

قابلیت گزارش گیری در محیط مختلف

صرفه جویی در هزینه زمان و نیروی انسانی

صرفه جویی در هزینه زمان و نیروی انسانی

قابلیت کار با سیستم در صورت قطع اینترت در هر یک از شعب

قابلیت کار با سیستم در صورت قطع اینترت در هر یک از شعب

تاریخ: 8 مارس 2017

مشتری: هیولای وردپرس

خدمات: توسعه و طراحی

سبک: متریال

راهکار های ویژه هلدینگ
راه کار های ویژه هلدینگ
اشتراک گذاری
بازگشت به بالای صفحه