رد کردن لینک ها

راهکار ویژه مـدارس
ویژه مدارس

راهکار ویژه مـدارس

تاریخ: 31 ژانویه 2022

راهکار ویژه مدارس

امروزه ثبت نام دانش آموزان در مدارس، شامل پارامترهای زیادی از قبیل شهریه ثابت، امور سرویس و فوق برنامه است. همچنین تخفیفات مختلفی که در مدارس برای دانش آموزان در نظر گرفته می شود که ثبت دقیق آنها و امکان گزارش گیری از این موارد کاری دشوار خواهد بود. به علاوه، محاسبه بدهی دانش آموز جهت تسویه یا ثبت نام در مقاطع بعدی هم کاری زمانبر است. آرمان سیستم پارس با تولید بسته نرم افزاری ثبت نام مدارس، ابزاری توانمند در اختیار موسسات آموزشی شامل مدارس قرار داده است که تمام عملیات مورد نیاز را مدیریت و اجرایی می نماید.

 


مدارس
مدارس

پرونده مالی تحصیلی شامل اطلاعات دانش آموز و والدین

مدارس
مدارس

تعیین شیوه تسویه حساب و اطلاعات ضامن برای اقساط

مدارس
مدارس

فاکتور ثبت نام و انصراف از ثبت نام

ثبت تخفیفات مدارس به تفکیک پایه تحصیلی

ثبت فعالیت های فوق برنامه مدارس به تفکیک پایه تحصیلی

امکان الصاق تصویر مدرک ضامن برای تسویه اقساطی ثبت نام

امکان الصاق تصویر تائیدیه امور سرویس ها

امکان الصاق تصویر "نامه تخفیفات" که از ارگان ها آورده می شود

امکان الصاق تصویر فیش نقدی، برگه چک یا قسط

امکان انتقال مانده بدهی از یک سال به سال دیگر جهت تسویه

ارائه لیست بدهکاران اقساطی

دریافت و پرداخت مطالبات در طی سال تحصیلی

امکان ثبت چک های برگشتی

امکان ثبت انصراف از ثبت نام

مدیریت شارژ تنخواه و هزینه های مدارس

انواع گزارشات مدیریتی از ثبت نام و موارد حسابداری آن

ثبت سند حسابداری ثبت نام، انصراف، شارژ تنخواه و ...

انتقال درآمدهای پیش ثبت نام در هر سال به درآمدهای ثبت نام در سال تحصیلی خودش

مراکز نصب شده:

  • موسسه آموزشی فرهنگی امام حسین(ع) (مورد استفاده در ۱۵ شهرستان و ۷۰ مدرسه تحت پوشش)

بازگشت به بالای صفحه