رد کردن لینک ها

ویژه شرکت های کشـاورزی
شرکت های کشاورزی

ویژه شرکت های کشـاورزی

تاریخ: 31 ژانویه 2022

راهکار تخصصی شرکت های کشاورزی

تجربه بیش از دو دهه همکاری با موسسات کشت و صنعت و شرکت های کشاورزی از قبیل شرکت کشاورزی رضوی، موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی، مجتمع کشاورزی و دامپروری هلال احمر نیشابور و … منجر به تولید نرم افزارهای مبتنی بر نیاز این قبیل موسسات گردیده تا ضمن مکانیزاسیون بخش های مختلف، کمک هر چه بهتری به مدیریت موسسات فوق نماید.


حسابداری مالی

حسابداری مالی

اطلاعات بیشتر
انبار داری

حسابداری انبار

اطلاعات بیشتر
فروش

حسابداری فروش

اطلاعات بیشتر
خزانه داری

حسابداری خزانه

اطلاعات بیشتر
حقوق دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد

اطلاعات بیشتر
دارایی ثابت

حسابداری دارایی ثابت

اطلاعات بیشتر
حسابداری مالی

حسابداری توزین (باسکول)

اطلاعات بیشتر

سیستم باسکول ویژه برداشت محصول

قابلیت ثبت گزارشات مصرف هر واحد

قابلیت انتقال اطلاعات از باسکول به سیستم مالی به صورت آنلاین و آفلاین

قابلیت دریافت اطلاهات از اکسل

مراکز نصب شده:

شرکت کشاورزی رضوی(استفاده همزمان در ۹ شهرستان)
موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی
موسسه کشاورزی و موقوفات استان سمنان ـ مرکز دامغان
موسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان
موسسه موقوفات و کشاورزی چناران
شرکت کشت و صنعت سرخس
موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی
موسسه کشت و دام کنه بیست
مجتمع کشاورزی و دامپروری هلال احمر نیشابور
موسسه کشت و صنعت انابد
سهامی تولید و عمران کشاورزی(دامداری دشت)
شرکت بذر و نهال رضوی
دفتر کشاورزی دهقان
مزرعه زرین دشت (تهران)
بازگشت به بالای صفحه