رد کردن لینک ها

راهکار تخصصی شرکت های کشاورزی

ب تولید در شرکت های تجهیزات پزشکی شرایط ویژه ای دارد، به عبارتی علاوه بر ویژگی های تولید صنعتی، الزامات اداره کل تجهیزات پزشکی از جمله اجرای مفاد شرایط تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در کشور را ویژه خاص نموده است. آرمان سیستم پارس با درک پیچیدگی های تولید در این ۱۳۴۸۵ مندرج در ایزوی بخش از صنعت راهکاری جامع شامل نرم افزار تولید و عملیات ویژه شرکت های تولید کننده تجهیزات پزشکی (سمتا)، نرم افزار مدیریت نظارت پس از فروش.ویژه شرکت های تجهیزات پزشکی (سمنا) و سیستم های مالی سفارشی سازی شده ویژه شرکت های تجهیزات پزشکی آماده کرده است


سامانه جامع مدیریت دفاتر آیات (سجاد)

حسابداری فروش

اطلاعات بیشتر
ویژه فروشگاهی-بازرگانی

حسابداری انبار

اطلاعات بیشتر
ویژه فروشگاهی-بازرگانی

حسابداری مالی

اطلاعات بیشتر
حسابداری مالی

حسابداری توزین (باسکول)

اطلاعات بیشتر

سیستم باسکول ویژه برداشت محصول

قابلیت ثبت گزارشات مصرف هر واحد

قابلیت انتقال اطلاعات از باسکول به سیستم مالی به صورت آنلاین و آفلاین

قابلیت دریافت اطلاهات از اکسل

مراکز نصب شده:

تاریخ: 4 سپتامبر 2021

ویژه شرکت های کشاورزی
شرکت های کشاورزی
بازگشت به بالای صفحه