محمدحسین احمدپور

محمدحسین احمدپور

مدیرعامل

محمدحسین احمدپور دانش آموخته رشته مهندسی نرم افزار از دانشگاه فردوسی مشهد است. ایشان با اتکا به دانش آکادمیک و تجربه موفق خود در همکاری با شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی (فاوا رضوی) و هم بنیانگذاری شرکت زیتون رایانه توس، در بهمن ماه سال ۱۳۸۴ شرکت آرمان سیستم پارس را به همراه آقای رضا سعادت پور رسماً تأسیس نمود. ایشان از قدرت تصمیم گیری سریع و دقیق  برخوردار است و از این توانایی خود در جهت پیشبرد و تحقق اهداف سازمان بهره گرفته است و امروز مدیرعامل شرکت آرمان سیستم پارس می باشد.

 

ایمیل: mhahmadpoor@yahoo.com

                                                                              لینکدین: mohammad-hosein-ahmadpoor-17434b85