برنامه ریزی و تولید تجهیزات پزشکی و ردیابی محصولات از مواد اولیه تا مصرف کننده نهایی
برنامه ریزی و تولید تجهیزات پزشکی و ردیابی محصولات از مواد اولیه تا مصرف کننده نهایی

درخواست مشاوره
برنامه ریزی و تولید تجهیزات پزشکی و ردیابی محصولات از مواد اولیه تا مصرف کننده نهایی
برنامه ریزی و تولید تجهیزات پزشکی و ردیابی محصولات از مواد اولیه تا مصرف کننده نهایی

درخواست مشاوره
برنامه ریزی و تولید تجهیزات پزشکی و ردیابی محصولات از مواد اولیه تا مصرف کننده نهایی
برنامه ریزی و تولید تجهیزات پزشکی و ردیابی محصولات از مواد اولیه تا مصرف کننده نهایی

درخواست مشاوره

شرکت های کشاورزی

تولید در شرکت های تجهیزات پزشکی شرایط ویژه ای دارد، به عبارتی علاوه بر ویژگی های تولید صنعتی، الزامات اداره کل تجهیزات پزشکی از جمله اجرای مفاد شرایط تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در کشور را ویژه خاص نموده است. آرمان سیستم پارس با درک پیچیدگی های تولید در این 13485 مندرج در ایزوی بخش از صنعت راهکاری جامع شامل نرم افزار تولید و عملیات ویژه شرکت های تولید کننده تجهیزات پزشکی (سمتا)، نرم افزار مدیریت نظارت پس از فروش.ویژه شرکت های تجهیزات پزشکی (سمنا) و سیستم های مالی سفارشی سازی شده ویژه شرکت های تجهیزات پزشکی آماده کرده است

تولید مطابق الزامات ISO 13485

استاندارد بین المللی الزامات براي يك سيستم مديريت كيفيت را تعيين مي نمايد كه سازمان مي تواند از آن براي طراحي و تكوين، توليد، نصب و ارايه 13485 ایزو یکی از مهمترین الزامات اداره کل تجهیزات پزشکی شکور در رابطه با 13485 خدمات وسايل پزشكي و طراحي، تكوين و فراهم كردن خدمات وابسته به آن استفاده كند. ایزو تولید کنندگان وسایل پزشکی می باشد. نرم افزار مدیریت تولید و عملیات آرمان سیستم پارس (سمتا) اولین و تنها نرم افزار تخصصی کشور در رابطه با برنامه ریزی و تولید تجهیزات پزشکی می باشد که الزامات مرتبط با این استاندارد را فراهم می آورد

تولید مطابق الزامات ISO 13485

تولید مطابق الزامات ISO 13485

ثبت تمام مراحل تولید و کنترل کیفیت، از مواد اولیه تا محصول نهایی بر مبنای LOT Number مطابق الزامات اداره کل تجهیزات پزشکی و ایزو 13485

مدیریت تولید و عملیات

مدیریت تولید و عملیات حین ساخت در سه بخش مهندس ساخت (شامل تعریف مراحل تولید، ماشین آلات، زمانبندی،BOM ،OPCو ...) برنامه ریزی تولید (شامل کنترل های تولید، افق و برنامه، برنامه ریزی تولید و ...) عملیات (شامل درخواست مواد اولیه، حین ساخت، کنترل کیفیت، کمیتهCFT، مارکینگ، چاپ لیبل، بسته بندی، طرح ...)اصالت و

مدیریت تولید و عملیات

مدیریت تولید و عملیات

تولید مهندسی شده از ثبت اطلاعات پایه قطعات و محصولات تا برنامه ریزی و عملیات تولید ویژه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی

گزارشات مدیریتی و کنترلی

تهیه گزارشات به لحظه از خط تولید، موجودی حین ساخت، موجودی قطعات در مراحل مختلف، گزارش ضایعات، کارکرد پرسنل خط، کارکرد پرسنل کنترل کیفیت، وضعیت دستکاه ها، ایستگاه های کاری و ...

گزارشات مدیریتی و کنترلی

گزارشات مدیریتی و کنترلی

گزارشات مختلف مدیریتی و کنترلی از خط تولید، ایستگاه ها، عملکرد پرسنل تولید و کنترل کیفیت

گردش اطلاعات با LOT Number در انبار و فروش

با توجه به اهمیت و ضرورت ردیابی محصولات تولیدی شرکت های تجهیزات پزشکی، نرم افزارهای مرتبط شامل نرم افزارهای انبار¬داری و نرم افزار فروش آرمان سیستم پارس ویژگی های مربوط شامل کد IRC در مشخصات کالا و گردش اطلاعات انبار با(Lot Number) یا Batch Number رقمی در فاکتور فروش و ... از جمله ویژگی هایی است که 12 و کد مطابق نیاز این شرکت ها سفارشی سازی شده است.

گردش اطلاعات با LOT Number در انبار و فروش

گردش اطلاعات با LOT Number در انبار و فروش

سفارسی سازی نرم افزارهای یکپارچه مالی با نیازمندی های شرکت های تولید کننده تجهیزات پزشکی اعم از در انبار و فروشIRC ، LOT Number

اسم شرکت مربوطه

تماس با ما

شما می توانید سوالات، پیشنهادات یا انتقادات خود را از طریق فرم رو به رو برای ما ارسال تا متخصصین ما در سریع ترین زمان ممکن به شما پاسخ بدهند.

تلفن: 051-38930000