به ما بپیوندید

به ما بپیوندید

ما در آرمان سیستم پارس همواره به دنبال جذب افراد مستعد و باانگیزه هستیم. اگر به کاری که می کید علاقه و به مهارت های خود اطمینان دارید، جای شما در تیم ما خالی است. پس تکمیل فرم و ارسال رزومه، در صورت تایید واحد منابع انسانی و خالی بودن موقعیت شغلی متناسب با مهارت های شما، برای تعیین وقت مصاحبه حضوری با شما تماس گرفته خواهد شد. در غیر این صورت رزومه شما برای یک سال در آرشیو ما نگهداری شده و در صورت وجود شرایط مناسب با شما تماس گرفته خواهد شد.

فرم استخدام

مرحله ۱ از ۳

۳۳%
  • مشخصات فردی
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.