دریافت و پرداخت وجوهات

دریافت و پرداخت وجوهات

وصول و پرداخت دسته بندی شده و دقیق وجوهات شرعیه به صورت ارزی و ریالی

پرداخت وجوهات شرعیه مانند کفاره، خمس، زکات و… از جمله موارد واجب بر هر فرد مسلمانی است. در سیستم های سنتی گاهی پرداخت وجوهات مشکل بوده و مردم باید به دفاتر مراجع مراجعه کنند. گاهی نیز صندوق هایی این مبالغ را به صورت نقدی دریافت و به دفاتر مراجع حمل می کنند که علاوه بر افزایش امکان خطای انسانی، از نظر امنیت نیز مخاطراتی را به همراه دارد.

 

 

اما روی دیگر این مبالغ هزینه صحیح و مدیریت شده آن است. بدون شک یکی از دغدغه های بزرگ مراجع عظام تقلید، هزینه ی وجوهات در محل خود است. وجوهات شرعی پرداخت شده توسط مردم باید صرف موارد مختلفی بشود که مدیریت این هزینه ها با توجه به مبالغ پرداختی در طول سال گاهی مشکل است.

سیستم دریافت و پرداخت وجوهات شرعی در بسیاری از نقاط کشور همانند سیستم پرداخت شهریه طلاب علوم دینی به صورت سنتی کار می کرد. از این رو مشکلاتی که سیستم پرداخت شهریه با آن مواجه بود نیز در این سیستم وجود داشت. اما علاوه بر اتلاف زمان و هزینه، مدیریت وجوهات پرداختی به نحو صحیح نیز از دیگر چالش های سیستم های سنتی بود که باید برای آن راه حلی ارائه می شد.

سیستم دریافت و پرداخت وجوهات شرعیه آرمان سیستم پارس با امکان تعریف منابع مختلف وصول وجوهات، امکان دسته بندی و هزینه کرد وجوهات را در محل های مورد نظر فراهم می‌نماید و قبض پرداخت وجوهات را با خط زیبای نستعلیق آماده ارائه می کند. همپنین این سیستم امکان تهیه گزارش های مختلف در رابطه با وجوهات و هزینه کرد را فراهم می کند.

 

امکانت

• امکان تعريف صور دريافتی از قبيل نقدی، غيرنقدی، حواله، ارزی، کالا و ....
• امکان تعريف انواع بابت براي قبوض دريافتی و پرداختی
• امکان تعريف عناوين پرداخت کننده و واسط های دريافت وجوهات
• امکان تعريف انواع ارز
• امکان ثبت و اصلاح قبوض دريافتی و ثبت ريز اطلاعات مبالغ غير نقدی
• امکان صدور قبض دريافتی به صورت فارسی و عربی
• امکان ثبت و اصلاح قبوض پرداختی و تعيين محل قبض دريافتی آن
• امکان نگهداري سوابق تغييرات قبوض دريافتی و پرداختی
• امکان ثبت و اصلاح عمليات تبديل ارزهای دريافتی
• امکان محاسبه و صدور سند حسابداری به صورت ريز و سرجمع با درنظر گرفتن قبوضی که بايد به نام افراد حساب افتتاح گردد (مثل نماز و روزه و ...)
• امکان ايجاد و نگهداری سال های مالی مختلف
• امکان تهيه پشتيبان از اطلاعات و بازيابی، بازسازی يا فشرده‌سازی اطلاعات
• امکان تعريف گروه‌های کاربری و کاربران با سطوح مختلف کاري تحت نظر مدير سيستم
• امکان چاپ سريع اطلاعات در هر قسمت از سيستم
• امکان تغيير و ذخيره سازی اندازه و موقعيت فرم‌های مختلف
• امکان تبديل هر گزارش دلخواه به فايل با فرمت‌های مختلف و ارسال آن با Email
• امکان تعريف و ذخيره‌سازی گزارش‌های نموداری

گزارش ها

• گزارش موجودی هريک از صندوقداران به تفکيک نقدی و غير نقدی
• گزارش اسناد غير نقدی دريافتی به تفکيک نوع و صندوقدار
• گزارش عملکرد روزانه صندوقداران به تفکيک و سرجمع
• گزارش قبوض ارسالي جهت امضا و مهر به دفتر مرکزی
• گزارش تغييرات انجام شده بر روي قبوض
• گزارش ساز پويا: امکان تعريف و ذخيره گزارش‌هايی که در سيستم موجود نيست توسط کاربر و بدون نياز به طراح سيستم با امکان تفکيک، مرتب‌سازی بر‌اساس فيلدهای مورد نظر کاربر و اعمال شرايط لازم

راهنمای سیستم دریافت و پرداخت وجوهات شرعیه