رد کردن لینک ها

Latté Bottle

راهکار ویژه هلدینگ

راهکار ویژه هلدینگ


قابلیت اجرای سیستم به صورت آنلاین
قابلیت اجرای سیستم به صورت آنلاین

قابلیت اجرای سیستم به صورت آنلاین

قابلیت استخراج برای یک یا چند شعبه
قابلیت استخراج گزارش های کل شعب

قابلیت استخراج کلیه گزارشات برای یک یا چند شعبه

قابلیت استخراج گزارش های کل شعب
قابلیت استخراج گزارش های کل شعب

قابلیت بررسی و مقایسه عملکرد شعب به صورت آنلاین

قابلیت استخراج گزارش های کل شعب

مدیریت یکپارچه کلیه شعب

اکسل

قابلیت گزارش گیری در محیط مختلف

صرفه جویی در هزینه زمان و نیروی انسانی

صرفه جویی در هزینه زمان و نیروی انسانی

قابلیت کار با سیستم در صورت قطع اینترت در هر یک از شعب

قابلیت کار با سیستم در صورت قطع اینترت در هر یک از شعب

تاریخ: 8 مارس 2017

مشتری: هیولای وردپرس

خدمات: توسعه و طراحی

سبک: متریال

راهکار های ویژه هلدینگ
راه کار های ویژه هلدینگ
بازگشت به بالای صفحه
رفتن به نوار ابزار بیرون رفتن